Хайх
Манай хаяг
an image
Монгол улс
Говь-Алтай аймаг, Алтай хот, Есөнбулаг сум Баянхайрхан баг

Утас: (976) 7048-3780 7048-101
Факс: (976) 7048-3780 Email: emer_govialtai44@yahoo.com

ЦЭРГИЙН ТАНГАРАГ ӨРГӨХ ЁСЛОЛЫН АЖИЛЛАГАА БОЛЛОО.

an image an image

Монгол Улсын Төрийн Батлан хамгаалах бодлогын үндэс, Батлан хамгаалахын багц хууль батлагдсантай холбогдуулан албан хаагчдыг цэргийн тангараг өргүүлэх ёслолын ажиллагаа өнөөдөр Говь-Алтай аймгийн Онцгой байдлын газрын жагсаалын талбайд зохион байгууллаа. Тангараг өргөх ёслолын ажиллагааг Онцгой байдлын газрын дарга, онцгой байдлын хошууч Ш.Ган-Эрдэнэ нээж эхлүүллээ. Цэргийн тангараг өргөх ёслолын ажиллагаанд Говь-Алтай аймгийн Онцгой байдлын газар, Гал түймэр унтраах, аврах 59 дүгээр анги, Улсын нөөцийн салбарын бие бүрэлдэхүүн бүрэн хамрагдлаа. Монгол Улсын Төрийн Батлан хамгаалах бодлогын үндэс баримт бичигт Зэвсэгт хүчин, Хилийн ба дотоодын цэрэг, Онцгой байдлын байгууллага бол цэргийн байгууллага байна гэж зааснаар Монгол Улсын цэргийн байгууллагууд нэгдмэл байх үндсийг тавьж өгсөн байна. Монгол Улсын Батлан хамгаалах бодлогын үндэс баримт бичиг батлагдсанаараа эдгээр цэргийн байгууллагууд нэгдмэл нэг дүрэм журамтай, нэгдмэл нэг эрхзүйн хэм хэмжээтэй, нэгдсэн нэг цэргийн тангарагтай болж байгаагаараа онцлогтой юм. ОБЕГ-ын даргын 2016 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн А/ 278 дугаар тушаалаар өргөсөн тангарагаа давтан, Төрийн дуулал дуулах хүндэтгэлийн ажиллагааг албаны хэмжээнд сар бүрийн 15-нд зохион байгуулахаар боллоо.

/МЭДЭЭ ОРУУЛСАН 2016/11/28 Админ Х.Төмөр-Очир/

"ӨСВӨРИЙН АВРАГЧ-2016 ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

an image an image

Онцгой байдлын газрын даргын 2016 оны 11 дүгэр сарын 15-ны өдрийн баталсан удирдамжийн дагуу "Дэлхийн зөн Монгол- ОНХХ" Улаан загалмайн хороо, Гэр бүл, хүүхэд, Залуучуудын хөгжлийн газар, Боловсрол соёл, урлагийн газартай хамтран "Өсвөрийн аврагч-2016" тэмцээнийг 11 дүгээр сарын 25-ны өдөр зохион байгууллаа. Тэмцээнд аймгийн төвийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын 4 баг оролцож, 1-р байранд 15.5 оноогоор Хантайшир-Эрдэм цогцолбор сургууль, 2-р байранд 14.5 оноогоор 1 дүгээр сургуулийн "Энхийн үйлс" баг, 3-р байранд 11.5 оноогоор 3-р сургуулийн "Сонор" баг, Тусгай байранд 9.5 оноогоор 2-р сургуулийн "Аврагч" баг тус тус шалгарлаа. Тус тэмцээнийг 4 үе шаттай явуулж, амжилттай зохион байгууллаа.

/МЭДЭЭ ОРУУЛСАН 2016/11/25 Админ Х.Төмөр-Очир/

"СУМДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

an image

“Гамшгийн эрсдлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах үндэсний хөтөлбөр”, Онцгой байдлын ерөнхий газрын Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх газрын даргын 2016 оны 02 дугаар сарын 29-ний өдрийн 11/435 тоот албан бичиг, Онцгой байдлын газрын 2016 онд дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлэх, ард иргэдийн болзошгүй гамшиг, аюулт үзэгдлээс урьдчилан сэргийлэх мэдлэг, чадварыг нь дээшлүүлэх зорилгоор Онцгой байдлын газрын дарга, “Дэлхийн зөн Монгол” олон улсын байгууллагын “Говь-Алтай” орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрийн менежер нарын 2016 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрийн баталсан удирдамжийн дагуу “Дэлхийн зөн Монгол” ОНХХ-тэй хамтран Говь-Алтай аймгийн Эрдэнэ, Цээл сумдын төр, аж ахуй нэгж байгууллага, иргэдэд “Гамшгийн үеийн олон нийтийн оролцоо” сэдэвт сургалтыг 2016 оны 11 дүгээр сарын 15, 17-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Уг сургалтанд сумдын 162 иргэн, 97 сурагч хамрагдлаа. Сургалтын үеэр болзошгүй аюулт үзэгдлээс урьдчилан сэргийлэх гарын авлага, гар утасны ANHAAR аппликейшныг сурталчлах ажлуудыг хийлээ.

/МЭДЭЭ ОРУУЛСАН 2016/11/21 Админ Х.Төмөр-Очир/

ИЖ БҮРЭН, КОМАНД ШТАБЫН СУРГУУЛЬ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

an image an image

Аймгийн Засаг даргын 2016 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдрийн баталсан удирдамж, Онцгой байдлын газрын даргын баталсан сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөний дагуу 11 дүгээр сарын 13-20-ны хооронд Цээл суманд гамшгаас хамгаалах "Иж бүрэн" сургууль, Эрдэнэ суманд "Команд штаб"-ын дадлага сургуулийг 4 үе шаттай, 326 хүн хүчийг хамруулан зохион байгууллаа.

/МЭДЭЭ ОРУУЛСАН 2016/11/20 Админ Х.Төмөр-Очир/

"“МАЛ СҮРЭГТ СҮРЭГТ ТОХИОЛДСОН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ҮЕД БАРИМТЛАХ ЗААВАР СТАНДАРТУУД” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

an image an image

Онцгой байдлын ерөнхий газар, Мерси Кор Монгол Олон Улсын Байгууллагын хамтран зохион байгуулж буй LEGS буюу “Мал сүрэгт тохиолдсон онцгой байдлын үед баримтлах заавар стандартууд” сэдэвт сургалтыг Мерси кор байгууллагатай хамтран 11 сарын 18-ны өдөр Цээл сумын иргэдэд зохион байгууллаа. LEGS нь хүмүүсийн амжиргааны эх үүсвэр болсон мал сүрэгт онцгой байдлын үед авч хэрэгжүүлэх заавар болон стандартын иж бүрдэл бөгөөд гамшигт нэрвэгдсэн мал бүхий иргэдийн амьдрал ба амьжиргааг хамгаалахад дэмжлэг үзүүлэх чадавхийг нэмэгдүүлэх зорилготой юм.

/МЭДЭЭ ОРУУЛСАН 2016/11/18 Админ Х.Төмөр-Очир/

"ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ҮЕД МАЛ АМЬТАНД ЧИГЛЭСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД БАРИМТЛАХ ЗААВАР, СТАНДАРТУУД" СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

an image an image

Онцгой байдлын ерөнхий газар, Мерси Кор Монгол Олон Улсын Байгууллагын хамтарсан удирдамжаар LEGS буюу “Мал сүрэгт тохиолдсон онцгой байдлын үед баримтлах заавар стандартууд” сэдэвт сургалтыг Мерси кор байгууллага, Онцгой байдлын газрын сургагч багш нар 11 сарын 07-09-ний өдрүүдэд зохион байгууллаа. LEGS нь хүмүүсийн амжиргааны эх үүсвэр болсон мал сүрэгт онцгой байдлын үед авч хэрэгжүүлэх заавар болон стандартын иж бүрдэл бөгөөд гамшигт нэрвэгдсэн мал бүхий иргэдийн амьдрал ба амьжиргааг хамгаалахад дэмжлэг үзүүлэх чадавхийг нэмэгдүүлэх зорилготой юм. Тус сургалтыг Мерси кор байгууллагаас Говь-Алтай аймгийн Халиун, Цээл, Шарга, Тайшир, Дэлгэр, Баян-Уул, Цогт, Төгрөг, Бугат, Тонхил сумдад хэрэгжүүлж буй LTS-2 буюу /Гамшгийн эрсдэлийг бууруулахад уламжлалт болон шинжлэх ухааны аргыг ашиглах нь 2/ төслийн хүрээнд дээрх 9 сумдын орон нутгийн сургагч багш нар Хүнс хөдөө аж ахуйн газар, Цаг уур, орчны шинжилгээний албаны төлөөлөл сургалтанд хамрагдлаа.

/МЭДЭЭ ОРУУЛСАН 2016/11/10 Админ Х.Төмөр-Очир/

ЭМЧ СЭТГЭЛ ЗҮЙЧИЙН СУРГАЛТАНД ХАМРАГДЛАА

an image an image

ОБЕГ, НҮБ-ийн эрүүл мэндийн төсөл хамтран Төв, орон нутгийн Онцгой байдлын газар, анги, байгууллагын эмч нарыг “Сэтгэл зүйч”-ээр мэргэшүүлэх сургалт ОБЕГ-т 2016 оны 11 дүгээр сарын 01-05-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдлаа. Тус сургалтанд Онцгой байдлын газрын Эмч, сэтгэл зүйч онцгой байдлын дэслэгч Л.Отгонхишиг хамрагдлаа.Төв орон нутгийн нийт 33 эмч нар “Мэргэжлийн сэтгэл зүйч”-ээр мэргэшүүллээ.

/МЭДЭЭ ОРУУЛСАН 2016/11/07 Админ Х.Төмөр-Очир/

БИЕ БЯЛДАРЫН СТАНДАРТЫГ ТОДОРХОЙЛЛОО.

an image an image

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын “Цэргийн бие бялдарын стандартыг тогтоон мөрдүүлэх тухай”, Зэвсэгт хүчний жанжин штабын даргын А/492 дугаар тушаалаар батлагдсан Зэвсэгт хүчинд дагаж мөрдөх “Цэргийн алба хаагчдын бие бялдрын стандарт”, Онцгой байдлын ерөнхий газрын 11/2204 албан тоотыг үндэслэн Онцгой байдлын газрын нийт албан хаагчдын дунд бие бялдрын стандартыг 2016 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр 09.00 цагт Энх-Алтай өрхийн эмнэлгийн үзлэгийн өрөөнд тодорхойллоо.

/МЭДЭЭ ОРУУЛСАН 2016/10/28 Админ Х.Төмөр-Очир/

ГАМШГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ ОРОН НУТАГТ ЭРЧИМЖҮҮЛНЭ..

an image

Онцгой байдлын ерөнхий газрын Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх газар, “Дэлхийн зөн Монгол” олон улсын байгууллага хамтран зохион байгуулж буй төв орон нутгийн Онцгой байдлын газруудын урьдчилан сэргийлэх тасгийн дарга онцгой байдлын ахмад Л.Баянбаатар, Сургалт сурталчилгаа, урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Батдорж нар оролцлоо.

/МЭДЭЭ ОРУУЛСАН 2016/10/27 Админ Х.Төмөр-Очир/

БҮХ НИЙТЭЭР МОД ТАРИХ ӨДӨР.

an image

Ногоон алтайдаа сайхан амьдарцгаая.Бүх нийтийн мод тарих өдрөөр газрын бие бүрэлдэхүүн 100 ширхэг мод тарилаа.

/МЭДЭЭ ОРУУЛСАН 2016/10/11 Админ Х.Төмөр-Очир/

БНӨС УЛСАД ЭНХИЙГ САХИУЛАХ АЖИЛЛАГААНД ОРОЛЦСОН АЛБАН ХААГЧАА ХҮЛЭЭН АВЛАА.

an image

2016 оны 09 дүгээр сарын 27-ны өдөр Бүгд Найрамдах Өмнөд Судан Улсад энхийг дэмжих ажиллагаанд мотобуудлагын 1 дүгээр салаанд үүргээ амжилттай гүйцэтгэн ирсэн Гал түймэр унтраах, аврах 59 дүгээр ангийн Салааны захирагч онцгой байдлын дэслэгч П.Бямбадоржийг угтах ажиллагааг зохион байгууллаа.

Газрын дарга онцгой байдлын хошууч Ш.Ган-Эрдэнэ албаны нэр хүндийг өндөрт өргөн, өргөсөн тангарагтаа үнэнч байж, үүргээ нэр төртэй биелүүлэн ирсэнд нь баяр хүргээд Онцгой байдлын албаны төлөө 2 дугаар зэргийн тэмдэг, хамт олны дурсгалын мөнгөн аягын хамт гардуулан өгч ажлын амжилт хүслээ.

Говь-Алтай аймгийн Хууль зүйн хэлтсийн дарга Д.Баттайван, Алтай хотын захирагч бөгөөд Есөнбулаг сумын засаг дарга Ж.Ганбат нар хүндэтгэлийн үйл ажиллагаанд хүрэлцэн ирж аймгийн Засаг даргын “Жуух бичиг”, Алтай хотын “Хүндэт тэмдэг”-ээр шагнагдсаныг гардуулан өглөө.

/МЭДЭЭ ОРУУЛСАН 2016/10/04 Админ Х.Төмөр-Очир/

ШИНЭ ЗАСГИЙН ГАЗАР БАЙГУУЛАГДАСНЫ 100 ХОНОГ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас “Засгийн газрын 100 хоног” арга хэмжээг зохион байгуулах удирдамжийн дагуу тус Газраас хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааг олон нийтэд танилцуулах, сурталчлах ажлыг чанартай зохион байгууллаа.

an image

1. Засгийн газрын 100 хоногт тус Газраас аймгийн хэмжээнд хийж хэрэгжүүлсэн гол ажлууд, Засаг даргын нэмэржит гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэгийг хэрхэн зохион байгуулах, аймгийн төвийн мэргэжлийн анги, албадуудыг хамруулсан гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулийн бэлтгэл ажлыг хэрхэн хангуулах, байгууллагын үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, бодлого зорилт, цаашид хийж хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, хийхээр төлөвлөсөн ажлуудын талаар Газрын орлогч, урьдчилан сэргийлэх тасгийн дарга онцгой байдлын ахмад Л.Баянбаатар олон нийтэд танилцууллаа.

2. Онцгой байдлын газрын үйл ажиллагаа, нийтэд үйлчилж буй үйлчилгээ түргэн шуурхай хүрч чадаж байгаа эсэх талаар олон нийттэй уулзаж ярилцаж санал бодлыг хүлээн авлаа.

3. Гамшиг, ослоос аврах ажиллагааны үеэр хэрхэн ажилладаг, автомашинд байрлуулсан багаж хэрэгслийн зориулалт, аврах ажиллагааны багаж хэрэгслийн техникийн хүчин чадал, зориулалт, хэрхэн ажиллуулах талаар иргэдэд үзүүллээ.

4. Уг үйл ажиллагаанд оролцсон иргэд, төрийн байгууллагын албан хаагчдаас өөрийн байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх мэдлэг, давагдашгүй хүчин зүйлийн нөлөө учирхад хамгийн түрүүнд ямар байгууллагад хэрхэн хандах, тус байгууллагын зүгээс ямар нэгэн чирэгдэл учруулж байсан эсэх, иргэдийн зүгээс тавих санал, зөвлөмж, тэдэнд үзүүлж байгаа үйлчилгээний түргэн шуурхай байдлын талаар асуулт бүхий санал асуулгыг нийт 40 хүнээс авч гарсан зарим саналуудыг холбогдох албан тушаалтанд мэдэгдэж ажилдаа хэрэгжүүлэн ажиллах үүрэг өглөө.

/МЭДЭЭ ОРУУЛСАН 2016/09/30 Админ Х.Төмөр-Очир/

“ЗАМ ТЭЭВРИЙН ОСЛООС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЬЕ” НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

an image an image

ОБЕГ-ын даргын 2016 оны 08 дугаар сарын 09-ний өдрийн баталсан удирдамжийн дагуу Говь-Алтай аймгийн хэмжээнд гарч буй зам тээврийн ослын тоо, хохирлыг бууруулах, иргэдийг зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, авран хамгаалах, тусламж үзүүлэх, сэрэмжлүүлэг хүргэх зорилгоор “Зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлье” нэгдсэн арга хэмжээний удирдамжийг Цагдаагийн газартай хамтран боловсруулж, Аймгийн Засаг даргаар батлуулан шаардагдах зардлыг аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгөнөөс гаргуулан Цагдаагийн газрын Замын цагдаагийн тасаг, Эрүүл мэндийн газар, орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай уг арга хэмжээг 2016 оны 08 дугаар сарын 10-31-ний хооронд хамтран зохион байгууллаа. Авто тээврийн үндэсний төв болон аймгийн зүүн талын тээврийн хэрэгсэл дамжин өнгөрөх постоор зорчиж буй жолооч, иргэдэд Онцгой байдлын газраас 2016 онд тохиолдсон зам тээврийн ослын талаар мэдээлэл хийн зөвлөгөө өгч 2250 ширхэг зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх зөвлөмжийг хэвлэн нийт 2041 иргэнд хүргэж ажиллалаа. Нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулалтын хугацаанд эргүүлийг 21 удаа хийж, 54 албан хаагчид эргүүлээр ажиллаж, 21 нэгж техник хэрэгсэл хамрагдлаа.

/МЭДЭЭ ОРУУЛСАН 2016/08/31 Админ Х.Төмөр-Очир/

“БОЛЗОШГҮЙ УСНЫ ОСЛООС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЬЕ” СЭДЭВТ НЭГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА. an image

ОБЕГ-ын даргын 2016 оны 08 дугаар сарын 08-ний өдөр баталсан удирдамжийн дагуу Говь-Алтай аймгийн хэмжээнд гарч байгаа гол усны аюулын тоо, хохирлыг бууруулах, ард иргэдийг усны ослоос урьдчилан сэргийлэх, аврах хамгаалах, тусламж үзүүлэх, сэрэмжлүүлэг хүргэх зорилгоор зохион байгууллаа. Тус ажлын хүрээнд Завхан гол, түүний ай сав газрууд, Тайшир сумын “Улаан боом”-ын усан цахилгаан станцын хиймэл нуурын байгууламж, эрэг дагуу, Гуулийн тосгоны оршин суугч иргэд, оюутан сурагчдын “Нөхөрлөл” зуны амралтын газар, Жаргалын сумын “Эрээн нуур”-ын амралтын газруудад 08 дугаар сарын 09-өөс 25-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд хийгдлээ. Үүнд: Аймгийн Цагдаагийн газрын Замын цагдаагийн тасаг, Эрүүл мэндийн газар, орон нутгийн “Миний нутаг”, “Алтай” телевизүүд, “Их Алтай мэдээ” сонины газар зэрэг байгууллагуудтай хамтран ажиллах удирдамж боловсруулж ажиллалаа. Дээрх байгууллагуудын ажилтан албан хаагчид өөрсдийн чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаарх гарын авлага материал, Онцгой байдлын газраас хэвлэн гаргасан үер, усны ослоос урьдчилан сэргийлэх зөвлөмжийн хамт нийт давхардсан тоогоор 3444 иргэнд хүргэж ажиллалаа. Нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулалтын хугацаанд давхардлсан тоогоор эргүүлийг 24 удаа, 192 ажилтан, алба хаагчид эргүүлээр ажиллаж, 24 нэгж техник хэрэгсэл хамрагдлаа. Завхан голын ай сав, түүний эрэг дагуух амралт зугаалгын газруудын усанд ордог хэсгээс бусад газраар орох, хязгаарын шугам давах, осолдож болзошгүй хэсгүүдэд сэрэмжлүүлэх 20 ширхэг самбар байршуулж орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр тухайн газар дээрээс нь иргэдэд сурталчиллаа.

/МЭДЭЭ ОРУУЛСАН 2016/08/31 Админ Х.Төмөр-Очир/

ТУС АЙМАГТ 8 ДУГААР САРЫН ЭХНИЙ БАЙДЛААР УСНЫ 2 УДААГИЙН ОСОЛ ГАРЛАА

an image

Онцгой байдлын газрын 7048105 дугаарын утсанд 2016 оны 07 дугаар сарын 27–ны өдөр Дэлгэр сумын Гуулин тосгоны төвийн Ус дамжуулах сувгийн тунгаагуурын 100м-ийн тойрогтой 6м гүнийн усанд иргэн Т эрэгтэй усанд живж нас барсан, Алтай сумын төвөөс зүүн урагш 70 км-т оршдог “Урт” багийн Холбоо нууранд 12 настай эрэгтэй хүүхэд Ц усанд живж осолдсон гэсэн дуудлага тус тус ирлээ. Эрэн хайх, аврах бүлгийн дарга онцгой байдлын ахлах дэслэгч Н. Хүрэлсүхээр ахлуулсан Аврагч жолооч-холбоочин ахлах ахлагч Ц.Доржготов, Усчин-аврагч ахлах ахлагч Б.Баяртогтох, Аврагч ахлах ахлагч М.Алтансүх, Аврагч гал сөнөөгч дэд ахлагч Г.Бат-Эрдэнэ нарын нийт 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй аврах шуурхай бүлэг эрэн хайх ажлыг зохион байгуулж нуурнаас нас барсан иргэдийн цогцсыг гаргаж Цагдаагийн байгууллага болон холбогдох хүмүүст хүлээлгэн өглөө. Зуны урин дулаан цагт иргэд сэрүүцэхээр нуур, гол, суваг болон тогтоол усанд орж амь насаа алдах явдал гарч байгаа бөгөөд Онцгой байдлын газраас үер усны аюулаас урьдчилэн сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа хэдий ч иргэд өөрсдийн ухамсар, болгоомжгүй байдлаас болж байна.

/МЭДЭЭ ОРУУЛСАН 2016/08/04 Админ Х.Төмөр-Очир/

an image

2016 оны 07 дугаар сарын 14-ний өдөр Онцгой байдлын газрын 7048105 дугаарын утсанд холбогдон Шарга сумын Сондуултай багын Ээвийн буудалын 9 айл, 1 байшин уулын зэрлэг үерт автлаа гэсэн дуудлага хүлээн авч 1 нэгж техник 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг гарч, Шарга сумын Тамгийн газрын даргаар ахлуулсан 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэгтэй хамтарч үерт автсан 4 айлын 5 монгол гэрийг нүүлгэн шилжүүлж ажиллалаа. Шарга сумын Сондуултай багийн "Ээвийн буудал" гэдэр газар нь Ховд, Увс, Баян-Өлгий ззэрэг баруун аймгуудад зорчих төв зам бөгөөд үер усны аюуулаас үүдэж эвдрэл гэмтэл их гарсан машин техник саатаж болзошгүй байгаад хот хоорондын зорчигч тээвэрчид анхаарал болгоомжтой байхыг сэрэмжлүүлж байна.

/МЭДЭЭ ОРУУЛСАН 2016/07/14 Админ Х.Төмөр-Очир/

ХАЛИУН СУМЫН ҮЕРЫН ГОЛОМТОД ЭРЭН ХАЙХ, АВРАХ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

an image

2016 оны 06 дугаар сарын 29-ны өдөр Говь-Алтай аймаг Халиун сум Олонбулаг багийн “Дунд-Улиастайн ам” гэдэг газарт үер бууж гэр,мал, машин, урслаа гэсэн дуудлага хүлээн авч Онцгой байдлын газрын шуурхай бүлэг хүрэлцэн очлоо. Тус газар малчин А-ын 4 ханатай гэр эд хогшлийн хамт үерийн усанд автаж бүрэн устсан, бог мал хорогдсон, “Verna” маркийн суудлын автомашин усанд урсаж хайрганд дарагдсан байсан. Шуурхай бүлгийн бүрэлдэхүүн эрэн хайх ажиллагааг зохион байгуулж гэр бүлийн гишүүдийн бичиг барим болон бусад үнэт эд зүйлсийг, “Verna” маркийн суудлын автомашиныг хайрганаас ухаж гарган хүлээлгэн өгсөн ба хорогдсон малын тоо 40 толгой болохыг тогтоолоо. an image

Тус газрын “Мараатын ам” гэдэг газар зусаж байсан малчин А-ын эхнэр болон 3-7 насны 3 хүүхдүүдийн амь насыг иргэн Ш.Сайнбаяр үерийн усны аюулаас авран хамгаалсан байна. Иргэн Ш.Сайнбаярт Онцгой байдлын албаны зүгээс баяр хүргэж талархал илэрхийлье.

/МЭДЭЭ ОРУУЛСАН 2016/07/10 Админ Х.Төмөр-Очир/

......

an image

Хамтын ажиллагаа
an image

Монгол улсын Засгийн газрын 2009 оны 157 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний хөтөлбөр”, Монгол улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс гаргасан 2010 оны “Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах тухай” 10/09 дугаар зөвлөмж, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2010 оны 03 сарын 18-ны өдрийн хуралдааны ....
Дэлгэрэнгүй унших...

Хяналт шалгалт
an image

Аймгийн гамшгаас хамгаалах албадын бэлтгэл бэлэн байдал, хүн хүч, техник хэрэгслийг гамшгийн үед үүрэг гүйцэтгэх, хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох үйл ажиллагааны үед ажиллах чадавхийг сайжируулах зорилгоор хяналт шалгалт зохион байгууллаа.
Дэлгэрэнгүй унших...

Говь-Алтай аймгийн нутагт тохиолддог гамшиг

Говь-Алтай аймаг нь Монгол улсын баруун хэсэгт 147,1 км хавтгай газар нутагтай. Баруун талаараа Ховд аймаг, хойд талаараа Завхан аймаг, зүүн талаараа Баянхонгор аймаг, өмнө талаараа БНХАУ-тай хил залгаа оршдог. Газар нутгийн хэмжжэгээрээ улсад 2 дугаар байранд ордог. Аймгийн төв алтай хот, далайн түвшнээс 2254 метрийн өндөрлөгт оршдог. Сэрүүн уур амьсгалтай. Жилийн дундаж температур өвөл -18 градус, зун +29 градус хүртэл халдаг. Тус аймгийн нутагт ихэвчлэн цасан болон шороон шуурга голчлон тохиолддог бол хүн малын гоц халдварт өвчин сүүлийн 10 жилийн хугацаанд 20 удаа....... Дэлгэрэнгүй унших...

Гамшгаас өөрийгөө хамгаалах арга хэмжээний зааварчилгаа

Цасан шуурганаас өөрийгөө хэрхэн хамгаалах вэ
Үерийн аюулаас өөрийгөө хэрхэн хамгаалах вэ
Газар хөдлөлтийн үед өөрийгөө хэрхэн хамгаалах вэ
Объектын гал түймрээс өөрийгөө хэрхэн хамгаалах вэ
Аянга цахилгаантай хүчтэй аадар борооноос өөрийгөө хэрхэн хамгаалах вэ
Ой хээрийн түймрээс өөрийгөө хэрхэн хамгаалах вэ
Нийтийн хэрэгцээнд зориулсан урьдчилан сэргийлэх мэдээнд орох цаг агаарын нэн аюултай буюу гамшигт үзэгдлийн жагсаалт /МУ-ын Засгийн газрын 2000 оны 190 дүгээр тогтоолын 3 дугаар хавсралт/

Цаг агаарын үзэгдлийн нэр Эрч хүч /өртөө харуул дээр/ Үргэлжлэх хугацаа
1 Салхины их хурд 28 м/с буюу түүнээс их Хугацаа хамаарахгүй
2 Цасан шуурга Салхины хурд 16м/с ба түүнээс их, алсын бараа 2000 м-ээс бага болох эсэвл цас орж байгаа эсэх нь мэдэгдэхгүй нүдгүй шуурах 6 цаг ба түүнээс дээш
3 Бороо 50 мм ба түүнээс их 12 цаг, түүнээс доош
4 Цас, нойтон цас 10 мм ба түүнээс их эсвэл орсон цасны зузаан ойт хээрийн бүсэд 30 см, хээрийн бүсэд26 см, Алтайн уулсаар 20 см, говийн нутгаар 15 см-ээс давах 12 цаг түүнээс доош /цасны зузааны хувьд нэмэгдсэн дүнгээр/
5 Аадар бороо 30 мм ба түүнээс их 1 цаг, түүнээс доош
6 Мөндөр Голч 10 мм ба түүнээс их Хугацаа хамаарахгүй
7 Цочир хүйтрэлт /таримлын ургалтын хугацаанд/ Хөрсний гадаргын темератур -50С ба түүнээс бага Хугацаа хамаарахгүй
8 Усны үер Гол мөрний ус эргээсээ халих буюу аюултай түвшинд хүрэх Хугацаа хамаарахгүй
9 Уруйн үер Хүчтэй аадар борооны ус гуу жалга, хэвгий дагаж шавар, шороо, чулуутай холилдон хуйлран урсах Хугацаа хамаарахгүй

Join Now!

Мэдээ мэдээлэл

2016 он

2014/11/13

Цаг тоолол